Nyhet – RubySpec Sammanträder i Göteborg

Den 25:e Maj kommer RubySpec att ha möte för Ruby on Rails entusiaster. Lokalen är fortfarande obestämd då vi försöker hitta något nytt på grund av att intresset varit större än förväntat. Tack vare våra entusiaster kan vi även erbjuda prisnedsatta rum på Gothia Towers i samband med denna sammankomst. Du kan läsa mer om Göteborg här.
Vi kommer att ha flera talare som går igenom de gångna året samt diskuterar framtidsutsitkerna för Ruby on Rails. V

Göteborg

i kommer även att belysa och gå in mer djupgående på många intressanta projekt som pågår eller kommer att dra igång. Vi vill även tacka Lundseo som har engagerat sig i denna sammankomst.

För intresse, vänliga maila Info@Rubyspec.org!

Sista dagen för anmälan är 10:e maj. Om du har registrerat dig så håll koll på din inbox ifall några ändringar skulle ske.

Ses i Göteborg!